Svenska folket oförberedda på krissituationer

Posted on Posted in Nyheter

I Svensk Leverantörstidning (2014-06-30) står idag att svenska folket är oförberedda på krissituationer. 7 av 10 svenskar känner att de inte har tillräcklig förberedelse för att klara en krissituation- och allra sämst beredskap har man i Norrland där så mycket som 9 av 10 inte har någon beredskap alls.

Vi behöver arbeta förebyggande med krishantering och krisberedskap, både professionellt och privat. Artikeln beskriver att ett fåtal privatpersoner har kunskap och förnödenheter som gör att de klarar sig några dagar utan el och vatten och att svenskarna är mycket utsatta om infrastrukturen skulle sluta fungera. Hur ser det ut på ditt företag, eller hemma hos dig?

Vill du läsa undersökningen (Kaoskollen som genomförs av Infratek) i sin helhet hittar du den här.