Konsulttjänster

Behöver din verksamhet någon som arbetar med kris- och säkerhetsrelaterade frågor, men inte på heltid? Istället för att anställa en säkerhetschef på heltid kan du istället använda oss som samarbetspartner för det löpande stöd du behöver. Uppdraget och innehållet skräddarsys efter ditt behov, oavsett om det handlar om operativt stöd några dagar i veckan eller med längre mellanrum. Uppdragen utgår alltid från tre delar:  analys och genomgång av befintligt läge, genomförande av uppdrag samt utvärdering.

Några exempel på vad som kan ingå i konsulttjänsterna:

  • Rådgivning, handledning
  • Upprättande av krisplaner
  • Genomföra risk- och sårbarhetsanalyser
  • Samordning och planering av krishanteringsarbete