Kriskonsulterna partner till krislabb

Posted on Posted in Nyheter

Mittuniversitetets krisforskningscenter, Risk and Crisis research centre, har tillsammans med ett antal samarbetspartners påbörjat bygget av ett krislabb vid Mittuniversitetet i Östersund. Krislabbet syftar till att skapa en flexibel miljö, såväl fysisk som virituell, för att utveckla lärandet inom krishantering. Tanken med labbet är att kunna genomföra verklighetstrogna krisövningar, utbildningar,workshops och föreläsningar. Några av de innovativa möjligheter som kommer att finnas med labbet är flersensorisk immersionsteknik, det vill säga att sinnena påverkas och det ger en upplevelse av att ”sjunka in i omgivningen”, genom bland annat ljud, ljus, värme, visualisering, rök och rekvisita.

Kriskonsulterna är stolta partners till krislabbet och finns med i utvecklingen av labbets innehåll och funktioner tillsammans med krisforskningscentret och övriga partners. Här kan du läsa mer om krislabbet och satsningen.