Barn- HLR

Denna kurs behandlar två stycken åldersgrupper hos barn: barn under 1 år och barn från 1 år till puberteten. Detta eftersom andning, anatomi och cirkulation skiljer sig för barn under 1 år i jämförelse med barn över 1 år. Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.

Innehåll:

  • Kedjan som räddar barn
  • Larm
  • Anatomiska skillnader mellan barn och vuxen
  • Agerande på olycksplats
  • Kontroll av livstecken
  • Hur du skapar öppen luftväg
  • Hur du lägger ett medvetslöst barn i stabilt sidoläge
  • Inblåsningar/inandning vid andningsstopp
  • Utföra HLR vid hjärtstopp
  • Utföra åtgärder vid luftvägsstopp

Kurstid
Fyra timmar

Varje deltagare får efter avslutad kurs ett kompetenskort i Barn-HLR.

Utbildaren och utbildningen är godkända av och utförs i enlighet med HLR-rådets regler.