Digital arbetsmiljöutbildning

Arbetsmiljöutbildning- helt digitala eller lärarledda

Tillsammans med vår samarbetspartner Diploma Utbildning erbjuder vi  webbaserade utbildningar inom arbetsmiljö.  Varför inte passa på att gå en utbildning i arbetsmiljö i den takt du vill? Det är samma upplägg som en fysisk utbildning, med certifierade lärare och kursdeltagaren erhåller kursintyg efter genomförd utbildning.

Du kan välja om du vill genomföra de digitala utbildningarna på egen hand eller med en certifierad lärare. Vid lärarledda utbildningar använder vi verktyget Zoom och genomför utbildningen i realtid.

Totalt finns sex utbildningar publicerade inom arbetsmiljöområdet:

Bättre Arbetsmiljö- BAM

Bättre arbetsmiljö är en grundutbildning i arbetsmiljö som tar upp de viktigaste delarna för att komma igång med arbetsmiljöarbetet. Du behöver inga förkunskaper för att genomföra utbildningen. Tyngdpunkten i BAM ligger på kombinationen mellan teori och praktik- föreläsningar varvas med praktiska övningsuppgifter. Klicka här för att komma till utbildningen: BAM – Bättre arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete- SAM

Grunden i arbetsmiljöarbetet är att det ska drivas kontinuerligt och som en naturlig del av verksamheten. Grundmetodiken för detta är SAM- att undersöka, riskbedöma, genomföra åtgärder och att kontrollera effekterna. Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av arbetsmiljöfrågor och som vill lära dig ännu mer om verktyget och metodiken för att driva arbetsmiljöfrågor i verksamheten. Inga förkunskaper krävs. Klicka här för att komma till utbildningen: SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete

 

Skyddsombudets roll

Ny som skyddsombud? Då är detta utbildningen för dig! Vi går igenom skyddsombudets uppdrag, arbetsuppgifter, lagstiftning, skillnaden mellan skyddsombud och huvudskyddsombud och ett antal vanliga frågor. Klicka här för att komma till utbildningen: Skyddsombudets roll

Krisstöd

Inte minst under råande pandemi är det viktigt att du som arbetsgivare känner till hur du organiserar och genomför krisstöd för dina medarbetare. Utbildningen riktar sig till dig som har arbetsgivaransvar eller personalansvar och som kan hamna i situationer där individer behöver krisstöd. Här får du lära dig de olika krisfaserna som en individ går igenom vid allvarliga händelser, hur man organiserar krisstöd på ett bra sätt och praktiska verktyg för att organisera krisstödet. Klicka här för att komma till utbildningen: Krisstöd inom arbetsmiljö

 

Organisatorisk och social arbetsmiljö- OSA

Föreskriften AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö ställer krav på att arbetsgivaren strukturerat arbetar med arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. I utbildningen får du bland annat lära dig vad föreskriften kravställer och vilka verktyg du kan använda för att driva ett strukturerat arbete inom detta område. Klicka här för att komma till utbildningen: OSA – Organisatorisk och social arbetsmiljö

 

Arbetsgivarens ansvar vid rehabilitering

Vad gäller egentligen när en arbetstagare blir sjukskriven? Vad är det för skillnad mellan sjukpenning och sjuklön? Vilket ansvar har arbetsgivaren? Alla dessa frågor besvaras i den här utbildningen om arbetsanpassning och rehabilitering. Klicka här för att komma till utbildningen: Arbetsgivarens ansvar vid rehabilitering

 

Lärarledd arbetsmiljöutbildning digitalt

Önskar ni en lärarledd utbildning digitalt? Det är samma upplägg som om vi skulle genomföra utbildningen fysiskt- med den enda skillnaden att utbildningen genomförs i realtid via verktyget Zoom. Det går bra att genomföra samtliga utbildningar i lärarlett format. Kontakta oss så berättar vi mer!