Första hjälpen & HLR

Detta är kursen för dig som vill lära dig att rädda liv.

Visste du att cirka 10.000 personer varje år drabbas av akut hjärtstopp? Med tidiga insatser med hjärt-lungräddning (HLR) ökar chansen att personen överlever 2-3 gånger. De första minuterna efter ett hjärtstopp eller en olycka är ofta avgörande för om den skadade kommer att överleva och hur allvarliga följderna av olyckan kommer att bli. Därför är det viktigt att det finns människor i samhället som har kunskap och utbildning i  första hjälpen och hjärt-lungräddning och som kan utföra det i väntan på hjälp.

Målet med utbildningen är att få kunskaper och färdigheter i första hjälpen/hjärt-lungräddning. Vid större deltagargrupper genomförs alltid en scenariobaserad övning på slutet av dagen för att öva de olika momenten vi lärt oss. Vi erbjuder också utbildning för hjärt-lungräddning med hjärtstartare (defibrillator).

Instruktören och utbildningen är certifierade enligt HLR-rådets regler.