Om oss

Vi garanterar kriskonsulter som sätter ditt krishanteringsarbete i fokus och som har grund i modern krishantering. Vårt mål är att skapa trygga arbetsplatser och skapa en brygga mellan akademi och näringsliv.

Alla våra konsulter har akademisk krishanteringsutbildning och flerårig erfarenhet av krishantering både i privata och offentliga verksamheter. De som utbildar hos oss i HLR och arbetsmiljö är certifierade utbildare.

Uppdragen vi utför handlar om att utveckla företag och organisationers krishanteringsarbete genom bland annat upprättande och utveckling av krisplaner, planering och genomförande av krisövningar samt skräddarsydda utbildningsinsatser. Vi utför även arbetsmiljörelaterade tjänster, till exempel stöd vid utveckling av arbetsmiljödokumentationer, genomförande av riskanalyser och utbildning inom bland annat Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och Bättre Arbetsmiljö (BAM). Söker du stöd i form av interimlösningar (dvs. att du hyr en konsult av oss) så går det att ordna. Vi hyr ut personal med krishanteringskompetens och kan bistå bland annat kommuner och andra offentliga verksamheter med upprättande av risk- och sårbarhetsanalyser eller att utveckla krisplaner för både avdelningsbruk eller för extraordinära händelser. Vi genomför även rådgivning om du vill ha extern granskning av t.ex. krisplaner eller rutiner.

Vi har vårt säte i Östersund i vackra Jämtland men har hela Sverige som arbetsfält och kommer gärna till  dig och din stad!

 

Välkommen att kontakta oss för mer information och om du är intresserad av att veta mer om oss!

Telefon: 063- 663 19 90

E-post: info@kriskonsulterna.se

 

Hittar du inte det du söker eller undrar du något?

Skicka din fråga som du är intresserad av så kontaktar vi dig.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

_____________________________________________________________________________________________________________