Genomförande av krisövning i Karlstad

Posted on Posted in Nyheter

I februari genomförde vi tillsammans med ett transportföretag en övning i Karlstad. Övningen fungerade som en grundplåt för verksamhetens vidare krishanteringsarbete och fick ett mycket gott resultat.

 

Såhär säger David Widlund på Värmlandstrafik om samarbetet:

”Vi hade behov av att göra en översyn över vår dokumentation kring kriser samt diskutera åtgärder vid en kris. I det arbetet behövde vi hjälp och Kriskonsulterna vann upphandlingen. Vi fick ett väldigt bra stöd i själva övningen och bra återkoppling. De gjorde ett mycket professionellt jobb med hög kvalitet.”

David Widlund, Marknadschef Värmlandstrafik