• Försäkringsbolaget AFA har under perioden 1 januari 2016 tills 31 december 2018 beslutat att privata företag med minst en anställd och som är anslutna till AFA-försäkring har möjlighet att söka stöd för utbildningsinsatser. Kriskonsulterna är godkäna utbildningsanordnare för stödet.

Krishantering

Vi är moderna kriskonsulter som stödjer er i ert krishanteringsarbete, antingen genom konsultinsatser, föreläsningar, workshops eller utbildningar. Oavsett upplägg är målet att skapa effektiv krisberedskap- att bli efterklok på förhand.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Hur arbetar ni förebyggande med olyckor på arbetsplatsen? Oavsett om ni behöver hjälp att ta fram en arbetsmiljöplan, genomföra en skyddsrond eller lösa krav från Arbetsmiljöverket kan ni räkna med oss.

Första hjälpen & HLR

Detta är kursen för dig som vill lära dig att rädda liv. Kursen varvar teori och praktik och avslutas med en scenariobaserad övning som är mycket uppskattad. Vi utbildar även  med hjärtstartare och följer reglerna från Rådet för Svensk hjärt-lungräddning.

Forskning

Kriskonsulterna baserar alla tjänster på vetenskaplig forskning. Vi samarbetar  med ett krisforskningscentra för att alltid ha tillgång till senaste rön och för att ta del av utvecklingen. Klicka på rubriken för att läsa mer kring aktuell krisforskning.

Referenser

[as_tejus_mu_carousel id=1]

Senaste nyheterna