Krishantering

Vad gör du när en kollega plötsligt dör på jobbet? Vem ringer du? Fungerar krisberedskapen- även när det är semester och röda dagar?

Att jobba med krishantering ger dig och ditt företag trygghet. Det ger er också förutsättningar att snabbare komma tillbaka efter något har hänt och att ta hand om er personal.

Krishantering är ett begrepp för hur man arbetar med olyckor, kriser och katastrofer. Allvarliga händelser påverkar både organisation och personal och ställer krav på att det finns ett utarbetat arbetssätt som klargör vem som gör vad, vid vilket tillfälle. Krisberedskap handlar om att vara det vi kallar för Efterklok på förhand– det vill säga att det finns en strategi redan innan något har inträffat.

Lagar och regler

Enligt lagstiftning skall alla företag i Sverige arbeta med krishantering. Den lag som gäller samtliga arbetsgivare är AFS 1999:07 om första hjälpen och krisstöd. I denna lag regleras bland annat att det ska finnas krisberedskap på arbetsplatsen och att chefer skall ha kunskaper om krisstöd. Vidare finns också föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:01) som handlar om olycksförebyggande på arbetsplatsen.

Vi är även ett stöd för offentliga aktörer utifrån bland annat Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, som bland annat slår fast att varje kommun skall genomföra risk- och sårbarhetsnalayser.

Vad kan vi göra för dig?

Vi hjälper våra kunder att förbereda sig inför, hantera och utvärdera kriser. Genom modern krishantering baserad på aktuell forskning och tydliga metoder hjälper vi våra kunder att upprätta och utveckla sin krishanteringsförmåga. Ett led i detta är att utveckla, etablera och implementera krisplaner.

Förutom att etablera helhetslösningar för våra kunder genomför vi även punktinsatser och erbjuder utbildning och övning på området.

Oavsett om er utmaning inom krishantering är att ta hjälp för att utveckla er krisplan eller att utbilda chefer och medarbetare i krishantering, så kan vi hjälpa till! Efter ett samtal med er kan vi sätta ihop en skräddarsydd konsultinsats, utbildning, föreläsning eller workshop utifrån era behov och utmaningar. I listen ovan ser ni ett axplock av vanliga förfrågningar.

  • Utveckling av krisplan och krisberedskap.
  • Planering och genomförande av krisövningar.
  • Utbildning i krishantering och krisstöd.
  • Workshops för att komma igång med krishanteringen.
  • Kartläggningar/utredningar inom risk- och krishanteringsområdet.