Krisberedskap och krisplan

Att jobba med krishantering och krisberedskap innebär att skapa sig förutsättningar för att förebygga och att hantera svåra händelser. Några exempel på händelser som behöver krishantering är arbetsplatsolyckor, dödsfall och hot- och våldssituationer. För att hantera  kriser och olyckor måste det finnas strukturer och strategier på plats innan det händer, för det finns inte tid till det när det verkligen gäller. Det är också så att en krisplan ger dig och din verksamhet trygghet, eftersom ni i förväg vet vem som gör vad, vid vilket tillfälle. Själva arbetet med att ta fram en krisplan och arbeta aktivt med krisberedskapsfrågor gör att verksamheten får en god insikt i hur arbetet organiseras och lärandet sätter sig bättre, i jämförelse med att kopiera andras krisplaner och rutiner.

Vi hjälper till att bygga din verksamhets krisberedskap från grunden. Vi verksamhetsanpassar beredskapen efter din verksamhet och de risker och potentiella kriser som kan tänkas inträffa- oavsett vilken branch du verkar i. Vi har hjälpt verksamheter i såväl skolvärlden som industrin i arbetet med dess beredskap.

Oavsett om du önskar en genomgång av verksamhetens befintliga rutiner eller är i behov av att börja från början så hjälper vi dig. Det finns också möjlighet att kombinera utveckling av en krisplan tillsammans med en krisövning för att testa rutinerna i praktiken.

 

Kriskonsulterna har varit ovärderlig i HusabGruppens arbete med krishantering. Husabkoncernen är inne i en expansiv fas och arbetar i en väldigt riskfylld bransch och Kriskonsulterna har hjälpt oss med att få bättre insikt vari riskerna faktiskt ligger samt vad som är viktigt för oss att hantera om en kris väl uppstår. Vi i krisgruppen har lärt oss väldigt mycket under detta arbete och vi kan varmt rekommendera andra företag att anlita Kriskonsulterna.

Anneli Gineman
Personalchef HusabGruppen