Arbetsmiljö

Enligt lagstiftning  (AFS 2001:01) ska alla företag och organisationer bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. I de fall som arbetsgivaren, eller i vissa fall Arbetsmiljöverket, gör bedömningen att det saknas kompetens för att arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete ska företaget anlita sakkunnig hjälp utifrån. Det är här vi finns för dig.

Många kunder kommer till oss efter att de fått inspektioner av Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket är kontrollmyndighet gentemot arbetsmiljölagen och gör ibland inspektioner för att se hur väl företaget lever upp till de lagkrav som finns. I de fall som Arbetsmiljöverket hittar brister får man ett så kallat inspektionsmeddelande som beskriver vilka brister som ska åtgärdas. Åtgärdas inte kraven kan man få ett så kallat vitesföreläggande, där man får betala en summa pengar för att bristerna inte åtgärdats. Har du fått krav från Arbetsmiljöverket hör av dig till oss så hjälper vi er att lösa dem.

Vi hjälper er gärna med:

  • Start av systematiskt arbetsmiljöarbete- vad gör vi, hur gör vi?
  • Granskning, uppdatering eller utveckling av dokumentation
  • Stöd vid skyddsronder
  • Genomförande av riskanalyser
  • Upprättande av verksamhetsanpassade checklistor
  • Inköp av säkerhetsutrustning
  • Uppdatering av dokumentation alt. uppdatering av AFS:er vid ändringar (Arbetsmiljöverkets författningssamling)
  • Stöd för att lösa krav från Arbetsmiljöverket
  • Stöd vid återinspektioner av Arbetsmiljöverket
  • Utbildning

Vi arbetar även med första-hjälpen och krisstöd (AFS 1999:07) och kan hjälpa er att organisera ert krisstöd.