Konsulttjänster

Genom att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete finns goda förutsättningar för att vi ska må bra och inte förolyckas på arbetet. Det behöver inte vara krångligt att få igång det systematiska arbetsmiljöarbetet – vi finns som stöd för dig och reder ut vad som gäller för dig och ditt företag. Utifrån AFS 2001:01 om systematiskt arbetsmiljöarbete genomför vi skyddsronder, riskbedömningar med mera och tar fram all nödvändig dokumentation som ni behöver. Vi genomför även årliga revisioner, så att arbetsmiljöarbetet blir kontinuerligt.

Uppdraget skräddarsys utifrån era behov och kan bland annat innehålla:

  • Framtagande av arbetsmiljöhandbok som är anpassad efter er verksamhet
  • Utveckling och implementering av rutiner, checklistor, policys
  • Rådgivning och handledning
  • En kombination av praktiskt stöd och utbildning

Vi håller också utbildningar på området, både grundkurser i SAM och en grundutbildning i Bättre arbetsmiljö (BAM). Kriskonsulterna är diplomerade handledare i BAM-konceptet, som utfärdas av Prevent.

 

En av våra kunder säger såhär:

Vi på Polaris anlitade Kriskonsulterna för vårt arbetsmiljöarbete. Ingen på företaget hade någon djupare kunskap inom området eller tiden att sätta sig in i de administrativa krav som ställdes på oss. Vi tog kontakt med Kriskonsulterna och vi fick hjälp att ta fram nödvändiga dokument, råd samt införskaffade diverse skyltar/utrustning. Vi har nu bokat in ett årligt återkommande besök så att vi ständigt hålls på tårna och inte tappar fokus på detta mycket viktiga område. Vi kan varmt rekommendera Kriskonsulterna till andra som vill fokusera på det de är bäst på.

Oskar Axell,
Ekonomichef Polaris Scandinavia