Utbildning SAM: systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är en lagstiftning som berör alla arbetsgivare. Föreskriften ställer bland annat krav på att verksamheten ska undersökas, riskbedömas, att det skall vidtas åtgärder samt kontrolleras så att åtgärderna har haft effekt. Föreskriften AFS 2001:1 är ramverket för utbildningen och beskriver i helhet hur SAM ska bedrivas i den dagliga verksamheten.

Utbildningen varvar teoretiska och praktiska uppgifter och ger dig vägledning kring hur du kan starta och driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete på din arbetsplats.

FÖR VEM?
Chefer, arbetsledare, skyddsombud eller annan personal som arbetar med arbetsmiljöfrågor.

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar för grupper och arbetslag, där innehållet kan skräddarsys utifrån verksamheten. Hör av dig till oss för förslag på upplägg och offert.

AXPLOCK UR INNEHÅLLET:

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken
  • Undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera verksamheten
  • Uppgiftsfördelning och kunskaper
  • Arbetsmiljöpolicy
  • Rutiner, instruktioner och dokumentation
  • Handlingsplan

 

INTRESSEANMÄLAN