Arbetsmiljöverket gör riktade tillsynsinsatser

Posted on Posted in Okategoriserade

Arbetsmiljöverket, tillsynsmyndigheten för arbetsmiljö och arbetstid i Sverige, gör riktade insatser för att inspektera arbetsplatser inom tillverkningsindustrin, verkstäder samt verksamheter som sysslar med reparationsarbeten. Det inspektionerna främst riktar in sig på är säkra stopp, användning av handhållna maskiner och användning och kontroll av trycksatta anordningar.

Syftet med inspektionerna är att förebygga att arbetsplatsolyckor och ohälsa sker ute på arbetsplatserna och insatserna planeras pågå mellan 2018-2020. Som arbetsgivare bör man vara förberedd på att inspektionen fokuserar på om och hur undersökning och riskbedömning gjorts när det gäller bl.a. val av arbetsutrustning, att det finns dokumenterade instruktioner för hur arbetet ska genomföras och om arbetstagarna har rätt kunskaper för säker användning av aktuell arbetsutrustning.

Arbetsmiljöverket gör varje år riktade inspektioner mot olika branscher och har även ”kampanjer” där man undersöker olika arbetsområden, målgrupper och branscher. Förutom detta projekt görs även riktade insatser mot bland annat den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (du kanske känner till den ”nya” lagstiftningen, även kallad OSA, som trädde i kraft den 31 mars 2015?), äldreomsorgen, granskning av bemanningsbranschen, bygg- och anläggningsarbete samt tillsyn av hot och våld.

Vill du läsa mer om aktuella inspektioner finns mer information på arbetsmiljöverkets hemsida.