Krisövning med Inlandsbanan och Räddningstjänsten Jämtland

Posted on Posted in Okategoriserade

I torsdags, den 20 september, genomförde vi tillsammans med Inlandsbanan och Räddningstjänsten en samverkansövning för att testa krishanteringsrutiner för båda verksamheterna. Scenariot för övningen var en plankorsningsolycka, där ett tåg hade kolliderat med en personbil. Övningen testade dels de operativa funktioner som aktiveras vid en sådan händelse men även krisledningsfunktionen, samverksan och övningsledning. Från Kriskonsulterna fanns Malin Burman på plats, i egenskap av övningsledare tillsammans med representanter från Inlandsbanan och Itåg.

I övningen hade vi även cirka 15 skademarkörer som befann sig både i tågvagnen och i den påkörda bilen. Samtliga hade olika typer av fysiska skador och en roll som de fick spela under övningens gång.

Denna typ av övning är ett fantastiskt instrument för att testa så att de krishanteringsrutiner och den krisberedskap som finns också fungerar i praktiken. Simuleringsövningar, vilket detta är ett exempel på, ger dessutom förutsättningar att ”göra” fler åtgärder, eftersom de övande aktivt får kliva in i ett scenario och lösa uppgiften. Det man ofta inte tänker på eller ser, är att parallella processer sätts igång samtidigt som själva räddningsinsatsen pågår (det gäller egentligen alla typer av olyckor eller situationer där man har en utlösande händelse, ofta vid skador av olika slag). Det innebär att om man har en krisledningsfunktion (eller en krisstab för den delen) så fortsätter, och egentligen börjar, deras arbete när den livräddande insatsen är avklarad. Det krisledningen ofta får jobba aktivt med kan bland annat handla om resursfördelning, frågor som rör kommunikation internt och externt, personalfrågor och att ansvara för externa kontakter med t.ex. myndigheter.

Har du inte testat att genomföra en krisövning rekommenderar jag varmt att prova. Det finns andra varianter av övningar, t.ex. skrivbordsövningar, som inte kräver lika omfattande planering och samverkan (framförallt om man övar tvärsektoriellt eller tillsammans med en annan verksamhet) men som ger enormt stor utväxling. Övning ger färdighet. Vi hjälper till i processen att välja rätt typ av övning, planera och genomföra övningen på plats.