Referenser

Krokoms kommun

Kriskonsulterna tog under 2017 fram en risk- och sårbarhetsanalys för Krokoms kommun. Uppdraget utfördes mycket proffessionellt utifrån en systematisk och effektiv karläggning av kommunens risker. Konsulten för uppdraget var mycket pedagogisk i sitt förhållningssätt och fick god kontakt med såväl tjänstemän som politiker. Detta bidrar på ett utmärkt sätt till det fortsatta arbetet i kommunen utifrån att konsulten har förmedlat en god förstålelse för vikten av analysarbetet samt utgångspunkterna för det fortsatta arbetet. Vi är väldigt nöjda med den produkt som Kriskonsulterna har levererat.

Sara Anselmby
Kanslichef, chef bygg- och miljöavdelningen Krokoms kommun

Inlandsbanan

I järnvägsbranschen ställs höga krav på säkerhet då en eventuell incident kan leda till omfattande skador både på person och egendom. Vi behöver processer och rutiner som är väl strukturerade och förankrade i organisationen och beredskap för oönskade händelser.
Kriskonsulterna hjälper oss att planera och genomföra övningar för beredskap och krisläge. Vi har även anlitat dem vid utbildning inom systematiskt arbetsmiljöarbete och rådgivning.
Genom krisövningarna har vi identifierat brister och på detta sätt kunnat uppdatera våra rutiner och processer. Vi avser att anlita Kriskonsulterna även i framtiden för vidare utbildning och övning. Omdömet av Kriskonsulterna från oss är mycket gott och vi rekommenderar dem varmt.

Eva Widegren
Kvalitetschef Inlandsbanan


Värmlandstrafik AB

Vi hade behov av att göra en översyn över vår dokumentation kring kriser samt diskutera åtgärder vid en kris. I det arbetet behövde vi hjälp och Kriskonsulterna vann upphandlingen. Vi fick ett väldigt bra stöd i själva övningen och bra återkoppling. De gjorde ett mycket professionellt jobb med hög kvalitet.

David Widlund
Marknadschef Värmlandstrafik AB


Textilia

Vi tog in Malin på Kriskonsulterna som konsult utifrån att hon gav ett kunnigt intryck, hade bra referenser och var mycket flexibel gentemot oss i att hitta en lösning. Vi tog tillsammans fram ett krisscenario för vår ledningsgrupp som Malin sedan ledde oss igenom. Därefter fick Malin själv åka till våra olika enheter och spela samma scenario med lokal platsledning. Den återkoppling som vi fick direkt och sedan i de strukturerade rapporterna har hjälpt oss att förbättra våra arbetssätt och göra oss mer förberedda för en eventuell kris.

Jonas Olaison,
Miljö- och kvalitetschef Textilia


HusabGruppen

Kriskonsulterna har varit ovärderlig i HusabGruppens arbete med krishantering. Husabkoncernen är inne i en expansiv fas och arbetar i en väldigt riskfylld bransch och Kriskonsulterna har hjälpt oss med att få bättre insikt vari riskerna faktiskt ligger samt vad som är viktigt för oss att hantera om en kris väl uppstår. Vi i krisgruppen har lärt oss väldigt mycket under detta arbete och vi kan varmt rekommendera andra företag att anlita Kriskonsulterna.

Anneli Gineman
Personalchef HusabGruppen


Ability Partner- arrangör av konferensen ”Framtidens skoladministratör”

Vi anlitar nu Malin Burman som föreläsare för tredje gången. Hon har varit väldigt uppskattad som föreläsare och våra konferensdeltagare har upplevt att innehållet i hennes föreläsning har varit väldigt givande. En föreläsning som både berör och samtidigt ger många handfasta och användbara råd för hur man ska kunna utveckla krishanteringsplanen på hemmaplan. Viktiga tips om hur man blir efterklok på förhand helt enkelt. Malin har fått fint betyg av åhörarna: ett sammanfattat betyg om 4.6 av 5 i betyg för sina föredrag.
Malin är dessutom mycket trevlig och enkel att samarbeta med och någon som jag varmt kan rekommendera.

Stina Åkerstedt
Projektledare, Ability Partner

Några av deltagarna säger såhär:

Malin Burman är en duktig talare, hennes innehåll var väldigt intressant.
Väldigt givande föreläsning om krishantering.
Malin Burman – väldigt kunnig! Gav bra tankar för fortsatt arbete med vår krisplan.


Polaris Scandinavia

Vi på Polaris anlitade Kriskonsulterna för vårt arbetsmiljöarbete. Ingen på företaget hade någon djupare kunskap inom området eller tiden att sätta sig in i de administrativa krav som ställdes på oss. Vi tog kontakt med Kriskonsulterna och vi fick hjälp att ta fram nödvändiga dokument, råd samt införskaffade diverse skyltar/utrustning. Vi har nu bokat in ett årligt återkommande besök så att vi ständigt hålls på tårna och inte tappar fokus på detta mycket viktiga område. Vi kan varmt rekommendera Kriskonsulterna till andra som vill fokusera på det de är bäst på.

Oscar Axell
Ekonomichef, Polaris Scandinavia