Utbildning

Vi vill att du och din organisation ska lära er något nytt när ni jobbar med oss och att ni ska få den kunskap som krävs för att kunna jobba med krishantering på ett effektivt sätt. För att göra detta är utbildning ett viktigt inslag- oavsett om det handlar om en föreläsning i krisstöd eller en utbildning om ledarskap vid kriser. Har du inte tid eller möjlighet att gå en utbildning utan behöver praktisk hjälp eller rådgivning på en gång- så finns självklart det också.

Utbildningar:

  • Krishanteringens grunder
  • Krisstöd
  • Chefskap och ledarskap i kris
  • Kriskommunikation

Välj mellan halv- eller heldagsutbildning, föreläsning eller workshop på ämnet.
Rådgivning till chefer, ledare, skyddsombud och styrelser.