Utbildning

Vi hjälper företag att skapa kontinuitet i arbetsmiljöarbetet. Det gör vi genom att tillföra sakkunskap bland annat i form av utbildning. Vi utbildar chefer och medarbetare i Bättre Arbetsmiljö (BAM) samt Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och ser till att ni får rätt kunskaper.  Klicka i listen för att läsa mer om utbildningarna.