Möjlighet att få utbildningsinsatser inom krishantering och SAM betalda

Posted on Posted in Nyheter

Försäkringsbolaget AFA har under perioden 1 januari 2016 tills 31 december 2018 beslutat att privata företag med minst en anställd och som är anslutna till AFA-försäkring har möjlighet att söka stöd för utbildningsinsatser. Stödet gäller för bland annat utbildningar inom krishantering, systematiskt arbetsmiljöarbete och hot- och våld i arbetslivet.

Kriskonsulterna är godkända anordnare av dessa utbildningar och om du går en utbildning hos oss finns möjlighet att söka stöd för utbildningsinsatsen. Är du intresserad av att gå en kurs- tveka inte att kontakta oss! Vi hjälper dig såklart med ansökan. Läs mer om våra utbildningar här och här.

För att läsa mer om stödet, besök www.afaforsakring.se/arbetsgivare–fack/arbetsmiljoutbildning/las-mer-och-ansok/