Så rapporterar du covidsmitta

Posted on Posted in Nyheter

Så rapporterar du covidsmitta bland anställda Arbetsmiljöverket har informerat om att arbetsgivaren har rapporteringsskyldighet för arbetstagare som antingen misstänks ha exponerats eller direkt exponerats för Covid-19 i tjänsten. När misstanke om exponering eller faktisk exponering har skett, ska arbetsgivaren anmäla ett så kallat allvarligt tillbud till myndigheten. Den formulering som Arbetsmiljöverket tidigare publicerat har inneburit […]

Krisövning med Inlandsbanan och Räddningstjänsten Jämtland

Posted on Posted in Okategoriserade

I torsdags, den 20 september, genomförde vi tillsammans med Inlandsbanan och Räddningstjänsten en samverkansövning för att testa krishanteringsrutiner för båda verksamheterna. Scenariot för övningen var en plankorsningsolycka, där ett tåg hade kolliderat med en personbil. Övningen testade dels de operativa funktioner som aktiveras vid en sådan händelse men även krisledningsfunktionen, samverksan och övningsledning. Från Kriskonsulterna […]

Arbetsmiljöverket gör riktade tillsynsinsatser

Posted on Posted in Okategoriserade

Arbetsmiljöverket, tillsynsmyndigheten för arbetsmiljö och arbetstid i Sverige, gör riktade insatser för att inspektera arbetsplatser inom tillverkningsindustrin, verkstäder samt verksamheter som sysslar med reparationsarbeten. Det inspektionerna främst riktar in sig på är säkra stopp, användning av handhållna maskiner och användning och kontroll av trycksatta anordningar. Syftet med inspektionerna är att förebygga att arbetsplatsolyckor och ohälsa […]

Kriskonsulterna partner till krislabb

Posted on Posted in Nyheter

Mittuniversitetets krisforskningscenter, Risk and Crisis research centre, har tillsammans med ett antal samarbetspartners påbörjat bygget av ett krislabb vid Mittuniversitetet i Östersund. Krislabbet syftar till att skapa en flexibel miljö, såväl fysisk som virituell, för att utveckla lärandet inom krishantering. Tanken med labbet är att kunna genomföra verklighetstrogna krisövningar, utbildningar,workshops och föreläsningar. Några av de […]

Genomförande av krisövning i Karlstad

Posted on Posted in Nyheter

I februari genomförde vi tillsammans med ett transportföretag en övning i Karlstad. Övningen fungerade som en grundplåt för verksamhetens vidare krishanteringsarbete och fick ett mycket gott resultat.   Såhär säger David Widlund på Värmlandstrafik om samarbetet: ”Vi hade behov av att göra en översyn över vår dokumentation kring kriser samt diskutera åtgärder vid en kris. […]

Välkommen till grundkurs i Bättre arbetsmiljö (BAM)!

Posted on Posted in Nyheter

BAM, Bättre Arbetsmiljö, är kursen som ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Utbildningen fokuserar på”görandet” och lägger stor vikt vid praktiskt arbete, där deltagarnas utveckling är i fokus. De grupparbeten som görs ska efterlikna det arbetssätt som används för att hantera arbetsmiljöfrågor ute på arbetsplatserna. Kriskonsulterna är certifierad utbildare i BAM och kursen skräddarsys […]

Kriskonsulterna tar stafettpinnen för Företagarnas Instagram denna vecka

Posted on Posted in Nyheter

Denna vecka tar Malin Burman, Kriskonsulternas VD, över stafettpinnen för organisationen Företagarnas instagramkonto. Under veckan får ni följa Malin när hon är och genomför en krisövning i Stockholm, genomför en utbildning i Jämtland och veckan avslutas med glitter och glamour på företagargalan Guldgalan. Här finns en artikel om att Malin tar över stafettpinnen: klicka här. […]

Kurser i vuxen HLR med hjärtstartare

Posted on Posted in Nyheter

Detta är kursen för dig som vill lära dig att rädda liv. Visste du att cirka 10.000 personer varje år drabbas av akut hjärtstopp? Med tidiga insatser med hjärt-lungräddning (HLR) ökar chansen att personen överlever 2-3 gånger. De första minuterna efter ett hjärtstopp eller en olycka är ofta avgörande för om den skadade kommer att […]

Krisövningar i Östersund & Malmö

Posted on Posted in Nyheter

Förra veckan genomförde Kriskonsulterna två stycken krisövningar, en i Malmö samt en i Östersund. Övningarna genomfördes tillsammans med två verksamheter inom infrastruktur och transport för att testa verksamheternas krishanteringsförmågor. Övningar är viktiga delar i att arbeta med krishantering och beredskapsfrågor eftersom det ger möjligheter att testa så att de processer och strategier man avsett använda […]

Möjlighet att få utbildningsinsatser inom krishantering och SAM betalda

Posted on Posted in Nyheter

Försäkringsbolaget AFA har under perioden 1 januari 2016 tills 31 december 2018 beslutat att privata företag med minst en anställd och som är anslutna till AFA-försäkring har möjlighet att söka stöd för utbildningsinsatser. Stödet gäller för bland annat utbildningar inom krishantering, systematiskt arbetsmiljöarbete och hot- och våld i arbetslivet. Kriskonsulterna är godkända anordnare av dessa […]