Välkommen till grundkurs i Bättre arbetsmiljö (BAM)!

Posted on Posted in Nyheter

BAM, Bättre Arbetsmiljö, är kursen som ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Utbildningen fokuserar på”görandet” och lägger stor vikt vid praktiskt arbete, där deltagarnas utveckling är i fokus. De grupparbeten som görs ska efterlikna det arbetssätt som används för att hantera arbetsmiljöfrågor ute på arbetsplatserna.

Kriskonsulterna är certifierad utbildare i BAM och kursen skräddarsys efter verksamhetens behov och ger deltagarna kunskaper om lagar, regler och betämmelser inom områdena arbetsmiljö och säkerhet. Utbildningen berör även förståelse för arbetsmiljöns betydelse för individer, företag och samhället i stort och kopplingen mellan dem.

Vidare lyfter utbildningen vad man kan göra för att påverka sin egen och andras arbetsmiljö samt hur man kan göra för att förhindra att psykisk och fysisk ohälsa sker på arbetsplatsen. Vi går också igenom den nya föreskriften om social och organisatorisk arbetsmiljö (OSA) som trädde i kraft den 31 mars 2015.

FÖR VEM/VILKA?
Chefer, arbetsledare, skyddsombud och andra som har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor hanteras. Inga förkunskaper behövs.

DELAR UR INNEHÅLLET:

 • Introduktion- Vad är arbetsmiljö?
 • Lagar och föreskrifter
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken
 • Riskbedömning
 • Dokumentation
 • Ansvar, samverkan, delegering och handlingsplaner
 • Social och organisatorisk arbetsmiljö (nya föreskriften som trädde i kraft 31 mars 2016)
 • Förändringar på arbetsplatsen
 • Stress
 • Konflikter
 • Rehabilitering