Krisövning med Inlandsbanan och Räddningstjänsten Jämtland

Posted on Posted in Okategoriserade

I torsdags, den 20 september, genomförde vi tillsammans med Inlandsbanan och Räddningstjänsten en samverkansövning för att testa krishanteringsrutiner för båda verksamheterna. Scenariot för övningen var en plankorsningsolycka, där ett tåg hade kolliderat med en personbil. Övningen testade dels de operativa funktioner som aktiveras vid en sådan händelse men även krisledningsfunktionen, samverksan och övningsledning. Från Kriskonsulterna […]

Arbetsmiljöverket gör riktade tillsynsinsatser

Posted on Posted in Okategoriserade

Arbetsmiljöverket, tillsynsmyndigheten för arbetsmiljö och arbetstid i Sverige, gör riktade insatser för att inspektera arbetsplatser inom tillverkningsindustrin, verkstäder samt verksamheter som sysslar med reparationsarbeten. Det inspektionerna främst riktar in sig på är säkra stopp, användning av handhållna maskiner och användning och kontroll av trycksatta anordningar. Syftet med inspektionerna är att förebygga att arbetsplatsolyckor och ohälsa […]