Ny avhandling visar: Kommunala organisationer brister vid kriser

Posted on Posted in Nyheter

En ny avhandling från Mittuniversitetet visar att bristande mandat, otydliga mål och små resurser präglar kommunernas krishanteringsarbete. Beredskapen hos kommunerna och dess förmåga att hantera kriser förlitar sig på tillit och improvisation istället för en tydlig organisering.

Studien visar att många aktörer internt i verksamheterna inte är några experter eller ens kunniga när det kommer till krishantering och krisberedskap. Samtidigt vill kommunernas centrala nivå lägga ut ansvaret i verksamheterna, för att själva fungera som stöd- och kontrollfunktioner. I och med att kunskap då fattas bland de som skall hantera kriserna resulterar detta i att hanteringen blir bristfällig och inte alltid ändamålsanpassad.

Avhandlingen som helhet går att läsa här.