Krisövningar i Östersund & Malmö

Posted on Posted in Nyheter

Förra veckan genomförde Kriskonsulterna två stycken krisövningar, en i Malmö samt en i Östersund. Övningarna genomfördes tillsammans med två verksamheter inom infrastruktur och transport för att testa verksamheternas krishanteringsförmågor.

Övningar är viktiga delar i att arbeta med krishantering och beredskapsfrågor eftersom det ger möjligheter att testa så att de processer och strategier man avsett använda verkligen fungerar. Att krisledningsgruppen får arbeta tillsammans under ordnade, men stressade former gör att de har möjlighet att testa sina roller och arbeta ihop sig som ett team.

Båda övningarna var mycket lyckade och gav ökade insikter.