Krisövning för tågbolag 28 april

Posted on Posted in Nyheter

I tisdags, den 28 april, genomförde vi en krisövning tillsammans med en kund för att testa organisationens krishanteringsförmåga. Det blev en mycket lyckad övning som utgick från ett realistiskt scenario, som skulle kunna inträffa i princip vilken dag som helst. Detta är en viktig utgångspunkt för krisövningen, att faktiskt anpassa det scenario som används så att övningen blir så realistisk som möjligt. Om inte övningen är realistisk blir inte heller de reaktioner eller aktioner som deltagarna genomför realistiska- vilket gör att hela processen blir felaktig i förhållande till hur den skulle se ut i verkligheten.

Jag vill rikta ett stort tack till de två journalister som deltog i krisövningen och som tillsammans med mig som övningsledare såg till att förse de övande med nya inspel. Att inte ha utsedda personer för mediekontakter kan vara ödesdigert och därför är det mycket viktigt att inkludera kriskommunikationen i krishanteringsarbetet.